Категория *
Име на фирмата
Дейност
 
Намерени: 85 фирми
бул. “Цар Освободител” 123, вх. 2 0888 326 398
бул. “Цар Освободител” 123, вх. 2 0888 326 398
ул. “Славянска” 18; 0888 731 065, 082 831 562, 0894 438 019
бул. “Липник” 72; 0889 154 682, 0894 606 336
ул. “Фердинанд” 16, ет. 1; 082 839 410, 0886 919 026
ул. “Плиска” 94, вх. Б; 0888 731 003, 082 894 490
бул. “Цар Освободител” 6 0888 815 506, 082 873 706
ул. „Църковна независимост” 3 0888 836 183
извън страната
ул. “Славянска” 18 0888 411 793, 082 831 562
ул. “Александровска” 71, ет. V 0888 537 732, 082 872 083
ул. “Коледница” 5 0898 992 333, 082 877 059
работи в София, ул. “Златен рог” 22, ет. 8 0888 869 940
ул. “Църковна независимост 18, ет. 4, оф. 3 0889 407 657
ул. “Пирот” 5 0888 867 301, 082 834 031
ул. “Църковна независимост 35 0887 243 208, 082 507 330
ул. “Пристанищна” 22, вх. Б, ет. 2; 082 821 806, 082 821 807
ул. “Славянска” 6; 082 823 130, 082 823 132, факс 082 823 131; централа - 082 823 133 (4, 5, 6)
ул. „Муткурова” 11 0878 940 336, 082 838 334
ул. „Константин Иречек” 15 0886 557 931
Русе, ул. П. Д. Петков № 6 082 82 16 73; 0894 336 327
ул. "Църк. независимост" № 5, вх.1, ет.2, офис 14; 0888 286 429
ул. “Константин Величков” 3 0898 641 756, 082 871 162
ул. “Църковна независимост” 18 0888 919 221, 082 825 214
ул.Ради Иванов 3 0887792650
ул. “Борисова” 96; 0898 653 132
ул. “Александровска” № 89 (в аптека “Николови”); 082 824 561
ул. “Чавдар войвода” 32; 082 837 628
ул. “Згориград” 70; 082 844 299
ул. “Николаевска” 6; 082 870 358
бул. “Скобелев” 46, ет. 1 082 838 888, 0899 846 322
ул. “Петър Берон” 38; 082 820 406, 082 825 576
ул. “Борисова” 49; 082 826 499
ул. “Николаевска” № 5; 0898 994 227
ул. “Борисова” 63; 082 879 109, 0878 653 652
ул. “Адм. Рождественски” 2 ; 082 820 546, факс 082 820 551
бул. “България” № 310; 082 845 535
бул. “България” 310; 082 845 535
бул. “България” 125; 082 845 007
ул. “Олимпи Панов” № 19, вх. Б; 082 821 767
ул. “Константин Иречек” № 10, кооп. "Преслава", ет. 1, оф. 2; 082 835 903, 0878 610 965
ул. “Александровска” № 79; 082 837 914, 0889 695 977
ул. “Бистрица” 3; 082 826 693, тел./факс 082 826 692, 070018 877
бул. “Цар Освободител” 47А - 082 828 017; ул. “Родина” 34 - 082 834 317
ул. “Пирот” 13 - 082 503 500, 082 503 509, 082 503 513; ул. “Студентска” 9 - 082 887 887, 082 887 888
ул. “Борисова” № 44, ет. 3; 082 820 764, 0888 758 313
ул. “Николаевска” 73; 082 834 287, 082 823 276
бул. “Тутракан” № 100; 082 845 877
ул. “Хр. Г. Данов” № 3, ет. 2; 082 809 330, 082 809 333, 0885 070 024
бул. “България” 125 ; 082 845 775, факс 082 841 156, 0888 332 236
Търговия на едро, Пето тяло; 082 843 970
ул. “Църковна независимост” 16, ет. 15; 082 834 108, факс 082 834 173
ул. “Александровска” 1; 082 874 026
ул. “Независимост” № 2 - 082 821 672; ул. “П. Д. Петков” № 6 - 082 821 673
жк “Чародейка-север”, бл. 305; 082 860 106
ул. “Тутракан” 100; 082 844 310, факс 082 844 312
бул. “Липник” 62; 082 841 159
бул. “Христо Ботев” 1; 082 860 941
ул. “Чипровци” 23; 0886 726 467, 0899 016 036
пл. “Оборище” 4, бл. “Бозвели”; 082 824 519, факс 082 824 520
пл. “Оборище” 4, бл. “Бозвели”; 082 824 519, факс 082 824 520
ул. “Църк. независимост” 16; 082 821 291, факс 082 834 173
ул. “Акад. М. Арнаудов” 3; 082 844 152, 082 844 153
ул. “Александровска” 98; 082 820 247, 082 820 248, факс 082 820 250
бул. “Тутракан” 23; факс 082 845 282
ул. “Борисова” № 47; 082 826 019
ул. “Симеон Велики” 10; 082 835 050, 0899 877 882
ул. “Тулча” 15; 082 826 994, 0889 090 980
ул. “Пристанищна” 1; 082 820 812, 082 820 813, факс 082 820 814
ул. “Симеон Велики” № 11; 082 828 123
ул. “Дондуков-Корсаков” № 12; 082 822 582, 0887 175 002
ул. “Църк. независимост” 16; 082 820 098, факс 082 820 119
бул. “Липник” 73; 082 843 425
ул. “Кап. РайчоНиколов” 1А; 082 887 788, факс 082 887 780
ул. “Неофит Рилски” 28; 082 845 048
ул. “Николаевска” № 109, вх. Б, ет. 2; 082 837 843, 0898 902 838
ул. “Ц. независимост” 18, ет. 3; 082 821 727, 082 821 728
Автогара “Юг”, билетен център; 082 821 080
ул. “Николаевска” 80; 0898 790 182
ул. “Акад. М. Арнаудов” 3; 082 844 691


© ПАРНАС ООД Всички права запазени.    Общи условия Web Design & SEO by Zashev Design